Forestina Bioton 200 ml

Bioton

Je účinný proti houbovým chorobám, zejména padlí na okurkách, rajčatech, angreštu, rybízu, vinné révě, růžích aj.
Při pravidelném preventivním používání chrání rajčata před plísní.

Plody ošetřených rostlin lze po omytí druhý den bez obav konzumovat!

Ochranná lhůta: 0 dní
Přípravek je složen výhradně z potravinářských surovin.

Bioton je neškodný pro člověka, domácí zvířata, včely, slunéčka a užitečné brouky.
Biologicky se rychle rozkládá. Nezanechává v půdě ani na rostlinách škodlivá rezidua!!!
V řadě případů je postřik co do účinnosti srovnatelný s chemickými postřiky!